ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΕΡΜΙΤΩΝ

Τι είναι οι τερμίτες;

Ο τερμίτης είναι ένα είδος ξυλοφάγου εντόμου που μοιάζει οπτικά με μικρό υπόλευκο έως υποκίτρινο σκουληκάκι (εργάτες) ή με φτερωτό μυρμήγκι (αναπαραγωγικά). Ζει αποφεύγοντας το φως και για αυτό το σκοπό χτίζει τις αποικίες και τις διαδρομές του σε στοές μέσα στο ξύλο. Είναι έντομο κοινωνικό και η κοινωνική δομή του είναι όμοια με αυτή του μυρμηγκιού.

Στην Ελλάδα συναντούμε τρία είδη τερμιτών,  τους υπόγειους τερμίτες, τους τερμίτες ξηρού ξύλου και τους τερμίτες υγρού ξύλου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τερμίτες στην εγκυκλοπαίδεια παρασίτων.

Πως θα καταλάβω αν έχω τερμίτες στο σπίτι;

Η ύπαρξη τερμιτών σε ένα χώρο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη της οικίας παρά μόνο όταν έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο προσβεβλημένο σημείο (πάτωμα, δοκάρι, οροφή, έπιπλο, κάσωμα, κλπ.) και έχει χάσει τη δομή του.

Επιπλέον λόγω του ότι μοιάζουν οπτικά με μικρά μυρμήγκια ακόμα και όταν η παρουσία τους γίνει αντιληπτή, δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή.

Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται αντιληπτοί όταν εμφανίζονται εξωτερικές στοές τις οποίες δημιουργούν για προστασία από το φως και την ξηρασία ή όταν βρίσκουμε τα περιττώματά τους που μοιάζουν με σκόνη από ξύλο την οποία ενώ καθαρίζουμε επανεμφανίζεται στο ίδιο σημείο.

αρχείο λήψης  τερμιτες περιττωματα  

Περιττώματα τερμιτών ξηρού ξύλου

Περιττώματα τερμιτών ξηρού ξύλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φτερωτοι τερμίτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι ζημιές προκαλούν;

Αν και η ζημιά που προκαλούν οι τερμίτες δεν είναι άμεση και καταστρεπτική για το ξύλο όπως μια πυρκαγιά, ή μια πλημμύρα, ωστόσο σε βάθος χρόνου μπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχα κοστοβόρες φθορές κατατρώγοντας οτιδήποτε ξύλινο υπάρχει σε ένα σπίτι και παράλληλα χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία τους, καθώς προκειμένου να προστατευτούν από το φως και τους φυσικούς εχθρούς τους αφήνουν άθικτη την εξωτερική ξύλινη επιφάνεια.

Επιπλέον ενώ μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρουσία τους σε ένα σημείο της οικίας (π.χ. σε ένα κάσωμα), η κεντρική αποικία, οι στοές και τα εξωτερικά σημεία εισόδου να βρίσκονται και να εκτείνονται σε διάφορα σημεία του χώρου, κάνοντας ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

αρχείο λήψης (12)αρχείο λήψης (11)

Το χρονικό διάστημα από την έναρξη της προσβολής μέχρι αυτή να γίνει αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη και να αναλάβει δράση συνήθως κυμαίνεται από κάποιους μήνες έως -συνηθέστερα- μερικά χρόνια.

Τι πρέπει να κάνω όταν αντιληφθώ προσβολή από τερμίτες; 

Πολλοί ιδιώτες αφού αντιληφθούν παρουσία τερμιτών στο χώρο τους και επειδή συχνά συγχέονται με μυρμήγκια προσπαθούν να καταπολεμήσουν την προσβολή με εντομοκτόνα του εμπορίου. Αυτό έχει δύο αρνητικές επιπτώσεις:

 • Τα εντομοκτόνα του εμπορίου είναι ερεθιστικά για τους τερμίτες και γίνονται εύκολα αντιληπτά από αυτούς, κατά συνέπεια οι τερμίτες αντιδρούν με το ένστικτο της διαιώνισης της αποικίας δημιουργώντας περισσότερες αποικίες (αποικίες δορυφόρους), το οποίο εντείνει ουσιαστικά το πρόβλημα παρά το κατευνάζει.
 • Η χρήση εντομοκτόνων του εμπορίου καταργεί τον τρόπο δράσης των επαγγελματικών τερμιτοκτόνων τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από τους τερμίτες και να φτάνουν μέχρι τη φωλιά, δηλαδή τις προνύμφες και τη βασίλισσα.

Η προσβολή από τερμίτες χρήζει επαγγελματικής αντιμετώπισης. Εφόσον αντιληφθείτε προσβολή από τερμίτες ή ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι απευθυνθείτε σε ειδικούς. Η ιδιωτική πρωτοβουλία εκτός από αναποτελεσματική, πιθανώς να δυσχεράνει αργότερα την επαγγελματική αντιμετώπιση των τερμιτών.

Η απεντόμωση γίνεται τοπικά στα σημεία που εμφανίζονται οι τερμίτες ή πρέπει να γίνει σε όλο το σπίτι;

Ακόμα και αν (είτε φαινομενικά είτε με κάποια μέθοδο ανίχνευσης) δεν διαπιστωθεί παρουσία τερμιτών σε κάποιο δωμάτιο ή σημείο στο σπίτι, αυτό δε μπορεί να μας εφησυχάσει καθώς οι υπόγειοι τερμίτες δημιουργούν πολλαπλές αποικίες και διαδρομές όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.
Κατά συνέπεια, οι εφαρμογές τερμιτοκτονίας γίνονται όχι μόνο θεραπευτικά αλλά και προληπτικά, προκειμένου

 • Το σπίτι να προστατεύεται από μελλοντικές κινήσεις των τερμιτών προς αυτό και
 • Η δραστική ουσία να κινηθεί μέσω των τερμιτών όχι μόνο προς μία κατεύθυνση αλλά προς όλες τις πλευρές εξωτερικά του σπιτιού καταστρέφοντας διαδρομές και αποικίες τερμιτών.

Όσον αφορά στους τερμίτες ξηρού ξύλου, τους οποίους συναντούμε κυρίως σε διαμερίσματα, η ανίχνευση ή μη των τερμιτών δε μας εξασφαλίζει ότι κάποιο αναπαραγωγικό δε θα εισβάλλει εκ νέου και θα δημιουργήσει αποικία σε άλλο σημείο του σπιτιού.
Οπότε σε περιπτώσεις προσβολής τερμιτών ξηρού ξύλου πέραν του δωματίου όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τερμιτών, συστήνεται να γίνεται προληπτικά εφαρμογή του τερμιτοκτόνου σε κρίσιμα σημεία εντός του σπιτιού ώστε τα ξύλινα στοιχεία να προστατεύονται και από μελλοντικές προσβολές.
Ωστόσο υπάρχει πάντα η επιλογή η εφαρμογή να γίνει μόνο τοπικά.

Διαδρομές τερμιτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως λειτουργούν οι σταθμοί ελέγχου και δόλωσης;

Οι σταθμοί ελέγχου “φυτεύονται” στο χώμα, περιμετρικά του σπιτιού έτσι ώστε οι τερμίτες να ανιχνεύουν το ξύλο που βρίσκεται μέσα σε αυτούς. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε:

 •  Να ελέγχουμε ανά διαστήματα εάν υπάρχουν αποικίες τερμιτών κοντά στο σπίτι.
 • Να χρησιμοποιήσουμε τους σταθμούς ως δόλωμα για να καταστρέψουμε τις κοντινές αποικίες.

Οι σταθμοί ελέγχου δεν αντικαθιστούν την εφαρμογή τερμιτοκτονίας στο σπίτι, αποτελούν συμπληρωματικό μέσο προστασίας από τους υπόγειους τερμίτες λειτουργώντας κυρίως προληπτικά.

Σταθμός ελέγχου τερμιτών

Σταθμός ελέγχου τερμιτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθμοί ελέγχου τερμιτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radical Καταπολέμηση Τερμιτών

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η καταπολέμηση των τερμιτών εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος του τερμίτη και το σημείο που βρίσκεται η οικία.

Η εφαρμογή που θα πραγματοποιηθεί αφορά σε:

1. Καταπολέμηση εντός της οικίας, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένη εισβολή του εντόμου ή,

2. Καταπολέμηση των αποικιών εσωτερικά και εξωτερικά της οικίας και μέτρα περιμετρικής προστασίας του οικήματος από ενδεχόμενες μελλοντικές προσβολές.

Οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε για την καταπολέμηση τερμιτών:

 • Είναι ασφαλείς για παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, άτομα με αλλεργίες και κατοικίδια.
 • Δεν απαιτούν κάποια προετοιμασία από μέρους σας.
 • Δεν απαιτούν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, μία εφαρμογή αρκεί για πλήρη καταπολέμηση των τερμιτών.
 • Πραγματοποιούνται παρουσία Εντομολόγου.
 • Καλύπτονται από γραπτή εγγύηση αποτελέσματος.

αρχείο λήψης (7)  αρχείο λήψης (10)