βιολογική απολύμανση

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε απολύμανση;

Στη Radical Pest Control θεωρούμε ότι οι εφαρμογές απολυμάνσεων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Τα μικρόβια μπορεί να μην είναι ορατά με γυμνό μάτι όμως είναι πολύ πιο επικίνδυνα από άλλους μεγαλύτερους από αυτά οργανισμούς καθώς πολλά από αυτά προκαλούν θανατηφόρες ασθένειες.

Στα μικρόβια περιλαμβάνονται οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες και τα πρωτόζωα. Μερικές ασθένειες που προκαλούνται από μικροοργανισμούς είναι

A. Ιικές:  Aids, νόσος των πτηνών, δάγκειος πυρετός, ηπατίτιδα, Έμπολα, πολυομυελίτιδα, κίτρινος πυρετός κ.ά.

B. Βακτηριακές: Φυματίωση, τύφος, αιμορραγικός πυρετός, σύφιλη, μηνιγγίτιδα, ασθένεια του Λάιμ, σαλμονέλωση, χολέρα, λεπτοσπείρωση, λοίμωξεις ουροποιητικού, αναπνευστικού συστήματος κ.ά.

Γ. Μυκητολογικές: Ασπεργίλλωση, καντιντίαση κ.ά.

Δ. Από πρωτόζωα: Ελονοσία, τοξοπλάσμωση, λεϊσμανίαση.

Απολύμανση με τη Radical Pest Control

Για τις εφαρμογές απολυμάνσεων χρησιμοποιούμε συσκευή ψυχρής εκνέφωσης η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να απολυμαίνουμε ολόκληρο τον όγκο ενός χώρου και το απολυμαντικό σκεύασμα διοχετεύεται ακόμα και σε σημεία που δεν μπορούν να ψεκαστούν με άλλο τρόπο. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψεκαστήρας προπίεσης.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και δεν διαβρώνουν τις επιφάνειες όπου επικάθονται. Επιπλέον δε, προσφέρουν και απόσμηση στο χώρο.

Πέρα από χώρους οι οποίοι εξ’ ορισμού οφείλουν να είναι απολυμασμένοι, όπως κλινικές, χειρουργεία και εξεταστήρια, χώροι όπου υπήρξε εισβολή και εστία παρασίτων είναι πολύ σημαντικό να απολυμαίνονται καθώς ούρα, περιττώματα, πτώματα των παρασίτων και τροφές που αυτά κατανάλωσαν φέρουν τεράστιο αριθμό επικίνδυνων μικροβίων. Ιδιαίτερα οι χώροι όπου υπήρξε εισβολή ποντικών είναι απαραίτητο να απολυμαίνονται καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λεπτοσπείρωσης, τύφου και άλλων ασθενειών.

Άλλοι χώροι όπου μπορεί να εφαρμοστεί απολύμανση και απόσμηση είναι, εκπαιδευτικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, τα Μ.Μ.Μ. (αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία, πούλμαν, μέσα σταθερής τροχιάς), σκάφη αναψυχής, σφαγεία, κοτέτσια, θάλαμοι συντήρησης.

Οι εφαρμογές απολύμανσης όπως και οι υπόλοιπες εφαρμογές που διενεργούμε συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργασιών της εταιρείας.

Απολύμανση Απολύμανση