Πιστοποιητικό απολύμανσης

 

Οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία διέπεται από τις αρχές του συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), οφείλουν να τηρούν ενημερωμένο φάκελο απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης.

Πέραν της τήρησης των νόμιμων εγγράφων στα πλαίσια ενός τυπικού ελέγχου, η συνεργασία με μία έγκυρη εταιρεία απεντομώσεων – μυοκτονιών – απολυμάνσεων διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης.

 

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αποκτούν πλήρη φάκελο παρασιτοκτονίας που περιλαμβάνει:

  • Τα στοιχεία της επιχείρησης : Επωνυμία, δραστηριότηττα, ΑΦΜ, τηλέφωνα.
  • Σύμβαση εργασίας : Διάρκεια συνεργασίας, εύρος και είδος εφαρμογών, συχνότητα επισκέψεων, κόστος.
  • Βεβαίωση εργασιών : Ημερομηνία, εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, σκευάσματα.
  • Δελτίο παρακολούθησης : Εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν, χώροι εφαρμογής, παρατηρήσεις.
  • Κάτοψη κτηρίου με αριθμημένες τις θέσεις δολωματικών σταθμών, παγίδων σύλληψης τρωκτικών και εντομοπαγίδων.
  • Δελτίο καταναλώσεων δολωμάτων στους δολωματικούς σταθμούς.
  • Δελτίο αναγνώρισης και καταγραφής των παγιδευμένων εντόμων στις κολλώδεις επιφάνειες.
  • Εγκρίσεις και δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εφαρμογές απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης.
  • Αριθμό αδείας υπεύθυνου επιστήμονα από το ΥπΑΑΤ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.