αίθουσα απεντόμωση

Η σημασία του ελέγχου παρασίτων στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού σας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως επίσης και η προστασία των ανθρώπων και της φήμης του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Οι κοινόχρηστοι χώροι όπως η καφετέρια, η βιβλιοθήκη, οι αίθουσες και άλλες εγκαταστάσεις είναι ιδανικοί χώροι για να ευδοκιμήσουν τα παράσιτα, με άφθονα σημεία για προφύλαξη και διατροφή. Η έγκαιρη ανίχνευση και η συνεχής παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης από παράσιτα.

Αν και τα περισσότερα κοινά παράσιτα είναι αβλαβή, ορισμένα παράσιτα μεταδίδουν επιβλαβείς ασθένειες. Οι κατσαρίδες, τα τρωκτικά, τα πουλιά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και κρίσεις άσθματος, ειδικά στα παιδιά. Ο ολοκληρωμένος έλεγχος παρασίτων προστατεύει τους μαθητές και το προσωπικό σας ώστε να μπορούν να συνεργάζονται σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Με βάση μια λεπτομερή αξιολόγηση των εγκαταστάσεων σας, η Radical Pest Control θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων για να καλύψει τις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κατασκευαστική ακεραιότητα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες για την ανάπτυξη παρασίτων και η πιθανότητα μόλυνσης από παράσιτα.

Τα κύρια παράσιτα στις σχολικές εγκαταστάσεις

 • Κατσαρίδες : Φορείς παθογόνων μικροοργανισμών και αλλεργιογόνων ουσιών.
 • Τρωκτικά : Ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, φορείς παρασίτων και παθογόνων μικροοργανισμών
 • Μύγες : Φορείς παθογόνων μικροοργανισμών
 • Κουνούπια & σκνίπες: Όχληση, τσιμπήματα, δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις.
 • Μυρμήγκια : Όχληση, υποβάθμιση του χώρου.
 • Πτηνά : Φορείς παρασίτων & παθογόνων μικροοργανισμών, αισθητική υποβάθμιση κτηρίων.

Προτεινόμενες εφαρμογές

Περιβάλλων χώρος

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis)
 • Απεντόμωση για κουνούπια
 • Απώθηση πτηνών

Χώρος παρασκευαστηρίου & κουζίνας

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απεντόμωση για μύγες
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Γραφεία

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Απευθυνθείτε στη Radical Pest Control για ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πλάνο ελέγχου παρασίτων στα πρότυπα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων.