απολύμανση εγκαταστάσεων

Η σημασία του ελέγχου παρασίτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ένα γυμναστήριο, ένα κέντρο ευεξίας ή μια αθλητική εγκατάσταση είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται, ηρεμούν και απελευθερώνουν το άγχος τους.

Η ύπαρξη παρασίτων και η μόλυνση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού από παράσιτα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του χώρου και της φήμης της επιχείρησης. 

Επιπλέον η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, επομένως η διατήρηση της ασφάλειας των πελατών σας αποτελεί προτεραιότητα.

Τα κύρια παράσιτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις

 • Μύγες : Είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών
 • Κοριοί: Μεταφέρονται μέσω τσαντών και ρούχων και μπορούν να εγκατασταθούν σε αποδυτήρια και να μεταφερθούν στα σπίτια εργαζομένων και πελατών.
 • Τρωκτικά : Προκαλούν ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, φορείς παρασίτων και παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Κατσαρίδες : Είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών και αλλεργιογόνων ουσιών.
 • Κουνούπια και σπνίπες: Προκαλούν όχληση και δερματικές αντιδράσεις.
 • Πτηνά : Είναι φορείς παρασίτων & παθογόνων μικροοργανισμών, αισθητική υποβάθμιση κτηρίων.

Προτεινόμενες εφαρμογές

Περιβάλλων χώρος

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis)
 • Απεντόμωση για κουνούπια
 • Απώθηση πτηνών

Αποθηκευτικοί χώροι

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Χώρος εστίασης

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απεντόμωση για μύγες
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Γραφεία

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Απευθυνθείτε στη Radical Pest Control για ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πλάνο ελέγχου παρασίτων στα πρότυπα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων.