Δημοσθένους 80, Καλλιθέα 17672
info@radicalpest.gr
210 9582500
697 8707351
Ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 21:00 & Σάββατο 09:00 – 17:00