Δημοσθένους 80, Καλλιθέα 17672
info@radicalpest.gr
210 9582500
697 8707351
Ωράριο τηλεφωνικού κέντρου:

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 19:00 & Σάββατο 09:00 – 17:00

Ωράριο γραφείου Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00