Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων

Σε κάθε παρασιτολογικό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, εφαρμόζουμε από την πρώτη επαφή με τον πελάτη το πρωτόκολλο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο αλλά και ως εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές, κάθε κλήση αντιμετωπίζεται βάσει του παρακάτω συστήματος.   Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο παράσιτο ή θέλετε να προστατέψετε…