Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (Integrated Pest Management)

Η Radical Pest Control δραστηριοποιείται στον κλάδο της καταπολέμησης παρασίτων στα πρότυπα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (integrated pest management). Με βάση αυτό το πρότυπο αλλά και ως εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες με τις υψηλότερες προδιαγραφές, κάθε κλήση αντιμετωπίζεται βάσει του παρακάτω πρωτόκολλου. Αναγνώριση του προβλήματος. Σε πρώτο στάδιο εξακριβώνεται εάν το πρόβλημα είναι παρασιτολογικής φύσης…