ψυλλοι τσιμπηματα

Τσιμπήματα ψύλλων

Το τσίμπημα ψύλλου είναι επώδυνο και κνησμώδες. Οι ψύλλοι καθώς βρίσκονται στο έδαφος ξεκινούν τα τσιμπήματά τους από χαμηλά για αυτό βλέπουμε συνήθως πυκνά σημάδια από τσιμπήματα στους αστραγάλους και τις γάμπες και πιο αραιά σε ψηλότερα σημεία του σώματος. Τα σημάδια αυτά είναι πομφώδη, στρογγυλά, κόκκινα περιμετρικά, με σκούρο σημείο στο κέντρο. Δείτε παρακάτω εικόνες…