εντομοκτόνα του εμπορίου

Εντομοκτόνα εμπορίου: Πότε είναι χρήσιμα και πότε όχι;

Τα εντομοκτόνα του εμπορίου περιέχουν εντομοκτόνες χημικές ουσίες αντίστοιχες με αυτές που περιέχουν κάποια επαγγελματικά εντομοκτόνα.  Ναι μεν σκοτώνουν τα έντομα που αναγράφουν στην ετικέτα αλλά πλήρης καταπολέμηση σπάνια μπορεί να επιτευχθεί για δύο λόγους: Η δραστική ουσία δεν φτάνει μέχρι την πηγή (φωλιές) γιατί γίνεται αντιληπτή από τα έντομα και την παρακάμπτουν, Ο χρήστης δεν…