βρωμούσες αντιμετώπιση

Βρωμούσες στο σπίτι

Οι βρωμούσες είναι έντομα που τρέφονται με το χυμό φρούτων και φύλλων. Είναι επιζήμια έντομα για την αγροτική παραγωγή καθώς υποβαθμίζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Στο αστικό περιβάλλον τα βρίσκουμε κατά τους ζεστούς μήνες του έτους στους κήπους πάνω σε καρποφόρα φυτά και δέντρα. Το φθινόπωρο και το χειμώνα η παρουσία τους γίνεται πιο αισθητή…