Οι νυχτερίδες, ανάλογα με το είδος τους, έχουν μέγεθος από μόλις 29χιλ. έως 1,7 μέτρα. Το χειμώνα ζουν σε σπηλιές και το καλοκαίρι σε κοιλώματα δένδρων.

Τα περισσότερα είδη είναι εντομοφάγα, ενώ υπάρχουν μυκητοφάγα και φρουτοφάγα είδη. Η νυχτερίδα βρυκόλακας (Pteropus vampyrus) είναι αιματοφάγος.

Ζουν σε δασώδεις περιοχές, κοντά σε ακτές, λίμνες και αγροτικές περιοχές. Μπορούν να ζήσουν άνω των 2 ετών.

 

Τα κυριότερα είδη νυχτερίδας στην Ελλάδα είναι:

 

Tadarida teniotis  κοιν. Νυχτονόμος

νυχτερίδα

 

Vespertilio murinus κοιν. Παρδαλονυχτερίδα

παρδαλονυχτερίδα

 

Nyctalus leisleri κοιν. Νυκτοβάτης

νυκτοβάτης

 

Nyctalus lasiopterus κοιν. Μεγάλος νυκτοβάτης

Μεγάλος νυκτοβάτης

 

Pipistrellus pipistrellus κοιν. Νανονυχτερίδα

νανονυχτερίδα

 

Miniopterus schreibersii κοιν. Πτερυγονυχτερίδα

πτερυγονυχτερίδα

 

Barbastella barbastellus κοιν. Μπαρμπαστέλλος

μπαρμπαστελλος