Στη χώρα μας διαβιεί πλήθος ειδών σαυρών, όπως πράσινες, σαμιαμίδια, άποδες, σαύρες κροκοδειλάκια, τοιχογουστέρες, λιακόνια, χαμαιλέοντες κ.ά.

Οι σαύρες της χώρας μας δεν έχουν δηλητήριο και δεν είναι τοξικές. Είναι εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο. Μάλιστα ως μέρος της τροφικής αλυσίδας οι σαύρες σιτίζονται με έντομα, ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο επιβλαβείς πληθυσμούς παρασίτων τα οποία πολλαπλασιάζονται με έντονο ρυθμό.

Η συμπερίληψή τους σε αυτό τον οδηγό γίνεται για ενημέρωση του κοινού.

 

Είδη που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα

Stellagama stellio Οικ. Agamidae

σαυρα

 

Chamaeleo chamaeleon Οικ. Chamaeleonidae κοιν. κοινός ή Μεσογειακός χαμαιλέοντας

σαυρα

 

Chamaeleo chamaeleon Οικ. Chamaeleonidae κοιν. Αφρικανικός χαμαιλέοντας

σαύρες

Είναι ενδημικό είδος αφρικανικών χωρών. Στην Ελλάδα εντοπίζεται στο νομό Μεσσηνίας.

 

Mediodactylus sp. Οικ. Gekkonidae κοιν. Σαμιαμίδι

σαύρες

 

Hemidactylus sp. Οικ. Gekkonidae κοιν. Μολυντήρι

σαύρες

 

Tarentola mauritanica Οικ. Gekkonidae κοιν. Ταρέντολα

σαύρες

 

Algyroides moreoticus ΟικLacertidae κοιν. Σαύρα του Μοριά

σαύρα του μοριά

Είναι ενδημική στην Ελλάδα, καθώς απαντάται μόνο στην Πελοπόννησο.

Algyroides nigropunctatus ΟικLacertidae κοιν. Σαύρα του Ιουνίου

Σαύρα του Ιονίου

Anatololacerta anatolica ΟικLacertidae κοιν. Σαύρα της Ιωνίας

Σαύρα της ιωνίας

Lacerta agilis Οικ. Lacertidae κοιν. Βουνόσαυρα

βουνόσαυρα

Lacerta trilineata Οικ. Lacertidae κοιν. Τρανόσαυρα

τρανόσαυρα

Lacerta viridis Οικ. Lacertidae κοιν. Ευρωπαϊκή πράσινη σαύρα

πράσινη σαύρα

Ophisops elegans Οικ. Lacertidae κοιν. Οφίσωψ

οφίσωψ

Zootoca vivipara Οικ. Lacertidae κοιν. Κοινή σαύρα

κοινή σαύρα

 

Podarcis sp. Οικ. Lacertidae κοιν. Ποδάρκης

σαύρες

 

Ablepharus kitaibelii Οικ. Scincidae κοιν. Αβλέφαρος

σαύρα

Heremites auratus Οικ. Scincidae

σαύρα

 

Ophiomorus kardesi Οικ. Scincidae κοιν. Ανατολικός οφιόμορος

ανατολικός οφιόμορος

Ophiomorus punctatissimus Οικ. Scincidae κοιν. Οφιόμορος

οφιόμορος

 

Chalcides ocellatus Οικ. Scincidae κοιν. Λιακόνι

σαύρα

 

Pseudopus apodus Οικ. Anguidae κοιν. Φιδόσαυρα ή τυφλίτης

φιδόσαυρα

 

Anguis sp. Οικ. Anguidae κοιν. Κονάκι

σαύρες

 

Blanus strauchi Οικ. Amphisbaenidae κοιν. Αμφίσβαινα

σαύρες