Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε συνεργαζόμαστε με επώνυμες, διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες στους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των μέσων ατομικής προστασίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού.