Βασίλης Κωστακιώτης, Γεωπόνος ΓΠΑ MSc.

Ιδρυτής

Βιογραφικό

Απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Μετεκπαιδευθείς στον τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην Εντομολογία – Ζωολογία.

Έχει εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με αντικείμενο την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών με βιολογικούς παράγοντες.

Έχει εργαστεί στον χώρο των γεωργικών εφοδίων και της φυτοπροστασίας και ως υπεύθυνος επιστήμονας απεντομώσεων μυοκτονιών στον ιδιωτικό τομέα. Το 2011 ιδρύει τη Radical Pest Control με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της διαχείρισης παρασίτων, σημειώνοντας ανοδική πορεία και δυναμική παρουσία στην περιοχή της Αθήνας.

Την ομάδα της Radical Pest Control στελεχώνουν ικανοί τεχνικοί με συνεπή αντιμετώπιση στο παρασιτολογικό πρόβλημα του πελάτη και γραμματειακή υποστήριξη. Η δομή της Radical Pest Control έχει στηθεί με γνώμονα να προσφέρει ευελιξία και αμεσότητα στον πελάτη, ιδιώτη και επαγγελματία.

 

Η εταιρική φιλοσοφία της Radical Pest Control πάνω στην οποία πραγματοποιούνται οι εφαρμογές διαχείρισης παρασίτων βασίζεται στις εξής αρχές:

  1. Την ασφάλεια του τεχνικού και του πελάτη.
  2. Τη φιλική για το περιβάλλον προσέγγιση των εφαρμογών.
  3. Την επιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση κάθε είδους παρασιτολογικού προβλήματος.
  4. Την ικανοποίηση του πελάτη.

Με βάση αυτές τις αρχές έχουμε αναπτύξει πρωτόκολλα για την καταπολέμηση κάθε παρασίτου ώστε να παρέχει σε ιδιώτες και επαγγελματίες υπηρεσίες καταπολέμησης παρασίτων με τις υψηλότερες προδιαγραφές στην Ελλάδα.

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (Integrated Pest Management).

 

Η Radical Pest Control δραστηριοποιείται στον κλάδο της καταπολέμησης παρασίτων στα πρότυπα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (integrated pest management).
Με βάση αυτό το πρότυπο αλλά και ως εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές, κάθε κλήση αντιμετωπίζεται βάσει του παρακάτω πρωτοκόλλου.

Αναγνώριση του προβλήματος. Σε πρώτο στάδιο εξακριβώνεται εάν το πρόβλημα είναι παρασιτολογικής φύσης ή όχι. Εφόσον δεν είναι κατευθύνουμε τον ενδιαφερόμενο στον αντίστοιχο ειδικό.

Αναγνώριση του παρασίτου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αφορά σε κάποιο παράσιτο σειρά έχει η ταυτοποίησή του.

Εύρεση της πηγής του προβλήματος. Για την επίλυση ενός παρασιτολογικού προβλήματος, μεγάλη σημασία έχει ο λόγος ή ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε ώστε να υπάρχει ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος και πρόληψη.

Μέγεθος του προβλήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπάρξη ή η ένταση ενός παρασιτολογικού προβλήματος δεν συνεπάγεται την αναγκαιότητα κάποιας επέμβασης. Οι εφαρμογές καταπολέμησης παρασίτων συστήνονται ως το τελευταίο μέτρο.

Εκλογή μεθόδου καταπολέμησης παρασίτων και ενημέρωση. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μία επέμβαση και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ενός παρασιτολογικού προβλήματος δεν είναι γενικά αλλά τροποποιούνται και εξατομικεύονται με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής ενημερώνεται για τη διαδικασία αναλυτικά.

Εφαρμογή καταπολέμησης παρασίτων. Οι εφαρμογές της Radical Pest Control διέπονται από τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των καταναλωτών, των κατοικίδιων και της περιουσίας τους και από υπευθυνότητα για την επίλυση του προβλήματος, αναλαμβάνοντάς την πλήρως.

Ενημέρωση. Την εφαρμογή ακολουθεί η ενημέρωση σχετικά με το παράσιτο, τα ευρήματα και συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει ο πελάτης να ακολουθήσει προκειμένου να είναι η εφαρμογή αποτελεσματική.

Τηλεφωνική υποστήριξη. Η Radical Pest Control απαντάει με εγκυρότητα και υπευθυνότητα σε οποιαδήποτε απορία έχει ο καταναλωτής αναφορικά με την εφαρμογή και το παράσιτο που ενδιαφέρεται.

ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων