εστιατοριο μυοκτονια 

Η σημασία του ελέγχου παρασίτων στις επιχειρήσεις εστίασης.

Τα παράσιτα έλκονται εγγενώς προς την τροφή. Ως εκ τούτου, ο κλάδος της εστίασης είναι ένας από τους πιο ευάλωτους τομείς που χωρίς έλεγχο των παρασίτων δε μπορούν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων.

Τα παράσιτα είναι φορείς μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς και πλήθος άλλων μικροοργανισμών.

Αποτελούν απειλή για την υγεία του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό των τροφίμων αλλά και για τους καταναλωτές. 

Σημαντική είναι επίσης η οικονομική ζημία που προκαλούν λόγω της καταστροφής και υποβάθμισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εστίαση.

Με βάση μια λεπτομερή αξιολόγηση των εγκαταστάσεων σας, η Radical Pest Control θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων για να καλύψει τις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κατασκευαστική ακεραιότητα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες για την ανάπτυξη παρασίτων και η πιθανότητα μόλυνσης από παράσιτα.

Τα κύρια παράσιτα στον κλάδο της εστίασης.

 • Μύγες : Φορείς παθογόνων μικροοργανισμών
 • Τρωκτικά : Ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, φορείς παρασίτων και παθογόνων μικροοργανισμών
 • Κατσαρίδες : Φορείς παθογόνων μικροοργανισμών και αλλεργιογόνων ουσιών
 • Έντομα αποθηκευμένων προϊόντων : Υποβάθμιση & καταστροφή προϊόντων, οικονομική ζημία
 • Πτηνά : Φορείς παρασίτων & παθογόνων μικροοργανισμών, αισθητική υποβάθμιση κτηρίων

Προτεινόμενες εφαρμογές

Περιβάλλων χώρος

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis)
 • Απεντόμωση για κουνούπια
 • Απώθηση πτηνών

Αποθηκευτικοί χώροι

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απεντόμωση για έντομα αποθηκευμένων προϊόντων
 • Απεντόμωση για μύγες
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Χώρος παραγωγής & κουζίνα

 • Μυοκτονία
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis, blatella germanica)
 • Απεντόμωση για μύγες
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Γραφεία

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες (Blatta americana, blatta orientalis)
 • Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Απευθυνθείτε στη Radical Pest Control για ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πλάνο ελέγχου παρασίτων στα πρότυπα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων.